Cartref > Newyddion > Cynnwys

Y Ffactorau Dylanwadol Ar Bris Addasu Rack Arddangos

Aug 28, 2019


Pan fydd y rac arddangos wedi'i addasu, dyfynnir y pris yn uniongyrchol gan y ffatri. I gwsmeriaid, sut i werthuso a yw pris y rac arddangos yn rhesymol ai peidio? Beth yw'r ffactorau sy'n ffurfio pris y rac arddangos?

● Yn gyntaf, effaith cost ar bris rac arddangos.

Cost yw'r ffactor pwysicaf. Mae'r gost yma yn cyfeirio'n bennaf at gost llafur a chost ddeunydd rac arddangos. Gyda chynnydd y lefel economaidd gyfredol, mae cyfran y gost llafur wrth gynhyrchu mentrau yn cynyddu. O ran deunyddiau, gwahanol mae meintiau lluniadu a gofynion deunyddiau yn gofyn am raciau arddangos gwahanol i wneud deunyddiau strwythurol, ac mae'r gwahaniaeth rhwng deunyddiau hefyd yn arwain at y gwahaniaeth ym mhris cynhyrchion gorffenedig.

● Yn ail, effaith pecynnu ar bris y silff arddangos

Mae'r ffactorau cost sy'n effeithio ar bris rac arddangos yn cynnwys cost pecynnu a chost cludo yn bennaf. Pan fydd rac arddangos pecynnu, mae gweithwyr yn cymryd llawer o amser ac yn llafurus. Os oes gofynion arbennig ar gyfer pecynnu rac arddangos, bydd y pris yn dod yn ddrytach .

● Tri, effaith maint silff arddangos ar bris silff arddangos

Po fwyaf yw maint cynhyrchu'r un rac arddangos, y rhatach fydd prynu deunydd y rac arddangos. Felly, po fwyaf o raciau arddangos sydd eu hangen ar y cwsmer, y rhatach fydd y pris cymharol.

● Pedwar, effaith addasu ar bris rac arddangos

Mae'r rac arddangos wedi'i addasu ar gyfer cwsmeriaid, a fydd yn cynyddu cost y personél. Mae'n ofynnol i lawer o ddylunwyr ymddangosiad a dylunwyr strwythurol dorri gwahanol fowldiau wrth gynhyrchu, a fydd yn cynyddu rhai costau.


Sioe grefftau:


image


Cyswllt: Wendy

Shenzhen JC POP Display Co, Ltd.

E-bost: pop@displaystandpop.com

Ffôn a Whatsapp: +86 17302647686

Gwe: www.displaystandpop.com