Cartref > Newyddion > Cynnwys

Pwysigrwydd Stondin Arddangos Papur Sioe Fasnach

Mar 24, 2020

Pwysigrwydd Stondin Arddangos Papur Sioe Fasnach


Mae'r stand arddangos papur nid yn unig yn cael ei ddefnyddio yn y ganolfan, ond hefyd yn cael ei ddefnyddio yn yr arddangosfa, ond a ydych chi'n gwybod ei rôl? Os nad ydych chi'n gwybod, gadewch i ni edrych ar rôl y stondin arddangos papur yn y sioe fasnach trwy bum llun.


1. Bwth


A ydych erioed wedi sylwi bod eich bwth yn hynod, a bod deunyddiau syml yn cael eu hadio at ei gilydd, dim ond ei ddefnyddio fel stand ar gyfer eitemau arddangos? Mewn gwirionedd, nid oes angen iddo fod yn anghonfensiynol. Nid oes ond angen ei gyfuno â'ch cynhyrchion. Mae'n unigryw ond yn gytûn yn y cynllun cyfan. Os yw'n arddangosfa fawr a phwysig, gellir addasu'r stand arddangos papur hefyd yn ôl arddull gyffredinol y cynllun a'r ffurf cynnyrch. Mae'n well tynnu sylw at y nodweddion, fel bod y stand yn dod yn bont rhyngoch chi a'r ymwelwyr yn hytrach na chaer amddiffynnol.

14

2. Cynllun diemwnt


Mae cynlluniau diemwnt yn aml yn denu cwsmeriaid lleol, a bydd arddangosiadau soffistigedig ac arddangosfeydd agregedig yn caniatáu i gwsmeriaid o'r fath fynd yn syth i'ch bwth i wneud cais am ymgynghoriad heb unrhyw nodweddion eraill fel ymyrraeth a chynlluniau diemwnt cerdded. Rhywioldeb a pherthnasedd, os oes gennych gyfeiriadedd cwsmer clir eisoes, gallwch ychwanegu nodweddion yn seiliedig ar gynllun y diemwntau, ac mae ansawdd y cwsmeriaid sy'n cael eu denu yn uwch yn gyffredinol.


3. Cynllun y ganolfan siopa


Gall dylunio cynllun tebyg i ganolfan siopa eich helpu i ehangu gofod eich bwth, yn union fel cael drych yn eich ystafell, tra bod y lleoliad amgylchynol allanol yn ymgynnull ac yn osgoi gormod o orlenwi. Rhowch brofiad da i'r cwsmeriaid sy'n ymweld.


Ni ddylid anwybyddu dyluniad a gosodiad y ddaear. Y peth cyntaf y dylai ymwelwyr ei weld yw stand arddangos papur eich arddangosfa. Ond pan fyddant yn mynd i'r cam cynnydd ar gyfer ymgynghori, mae'n rhaid iddynt fynd trwy'ch tiriogaeth a gadael iddynt gam wrth gam. I'ch bwth, yn ychwanegol at y llawr a ddarperir gan y lleoliad, gallwch hefyd ychwanegu carped neu ddeunyddiau eraill i gyd-fynd â'ch steil dylunio cyffredinol.

32

4. Goleuadau


Bydd yr effaith oleuo hefyd yn chwarae rhan dda iawn, a fydd yn gwella awyrgylch stondin arddangos papur yr arddangosfa ymhellach, ac ar yr un pryd yn chwarae rôl y gwahoddiad, fel y gallwn weithio'n galed i gydlynu a chynyddu'r arddangosfa bapur o yr arddangosfa. Uchafbwyntiau bach y ffrâm.


5. Storio


Mae angen rheoli lle storio stand arddangos papur yr arddangosfa hefyd. Bydd y lleoliad anniben yn gwneud i bobl fod eisiau dianc, a hefyd lledaenu gwybodaeth amhroffesiynol ac dibwys y cwmni, felly cyfrifwch ofod storio stand arddangos papur yr arddangosfa. Yna cludwch y cyflenwadau angenrheidiol i'r lleoliad.