Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dyluniad strwythurol rhychiog blychau ar gyfer cynnyrch garddwriaethol

Jul 09, 2016

Defnyddir blychau rhychiog yn helaeth ar gyfer cludo a storio ffres cynnyrch yn y diwydiant garddwriaethol. Mae'r blychau hyn yn diogelu eu cynnwys rhag niwed mecanyddol oherwydd diferion, effeithiau, llwythi dirgryniad a chywasgu. Mae'n bwysig i astudio ymateb deunydd pacio presennol i straen mecanyddol neu ddylunio blychau newydd i fodloni amodau trin postharvest dadansoddiad a rhagfynegiad o gapasiti llwyth cywasgu stacio blychau rhychiog. Bwysig dylunio da o ddeunydd pacio awyredig optimeiddio unffurfiaeth oeri ac awyru, lleihau'r dirywiad ansawdd cynnyrch bwyd a chynnal uniondeb mecanyddol y blwch. Defnyddir gwahanol ddulliau arbrofol a modelu i ymchwilio y dyluniad a pherfformiad mecanyddol o ddeunydd pacio. Mae'r astudiaethau arbrofol ar berfformiad mecanyddol o ddeunydd pacio yn cynnwys dadansoddiad cywasgu, effaith a dirgryniad. Dadansoddiad cyfyngedig elfen ac efelychiad yn ddefnyddiol ar gyfer dylunio deunydd pacio rhychiog fannau wedi eu hawyru, yn ystyried siâp, lleoliad a maint y fent astudiaeth a strwythurol. Mae datblygiadau mewn technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yn cynnig rhagolygon newydd ar gyfer datblygu meddalwedd hawdd ei ddefnyddio tuag at integredig dadansoddi perfformiad a dylunio deunydd pacio cynnyrch ffres.


Allweddeiriau

  • Deunydd pacio rhychiog;

  • Elfennau meidraidd modelu;

  • Cywasgu prawf;

  • Prawf gostyngiad;

  • Prawf dirgryniad