Cartref > Newyddion > Cynnwys

Manteision Rack Arddangos Papur

Jan 02, 2020

Manteision Rack Arddangos Papur


Yn economaidd ac yn hynod ymarferol, cwblheir defnydd y gwerthwr, megis oherwydd ffactorau megis ymddangosiad gwelliannau i ddyluniad cynnyrch, hwylustod adrannau ailgylchu. Mae deunyddiau crai y rac arddangos papur yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd na silffoedd arddangos deunyddiau eraill. Ni fydd hwyluso triniaeth ac ailgylchu yn achosi gwastraff mawr o werth.

QQ图片20191224151140

Yn ôl gofynion cwsmeriaid a dewis deunyddiau ategol mae gwahanol ddefnyddiau papur yn cyd-fynd, â deunyddiau eraill (metel, acrylig, plastig, ac ati) sy'n cynnwys rac arddangos strwythur cymysg.


Er mwyn hwyluso'r cyflenwr yn uniongyrchol o'r man tarddiad i'r pwynt gwerthu olaf i ddadosod gwerthiannau pecynnu, arbed cost pentyrru ac ail-becynnu dro ar ôl tro. O'u cymharu â raciau arddangos metel a phren eraill, mae'r raciau papur yn ysgafn ac yn hawdd eu cydosod a'u dadosod. Felly, gellir eu defnyddio'n uniongyrchol o'r man cynhyrchu i'r man gwerthu ar gyfer dadbacio, a gellir arbed cost pentyrru a phacio hefyd.