Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mae'r papur Nippon caffael Kyouei Seitai

Jun 28, 2016

Cwmni Bag papur

Fel rhan o'r cynllun busnes tymor canolig 5, mae Nippon papur grŵp yn gweithio i wella cystadleurwydd busnesau sy'n bodoli eisoes ei a newid y strwythur busnes fel y gall ei ailddyrannu adnoddau rheoli i ardaloedd y disgwylir iddynt dyfu yn y dyfodol.

Er bod y galw am fagiau papur trwm a gynhyrchwyd gan prosesu papur kraft yn gostwng yn y tymor hir, y galw am fagiau papur ar gyfer bwyd yn dal yn gryf yn gyffredinol. Mae Kyouei Seitai yn rhagori mewn cynhyrchu bagiau papur ar gyfer bwyd. Dyma'n union pam y penderfynodd Nippon papur grŵp i wneud yn is-gwmni fel y gallwch ei adran deunydd pacio, sy'n gyfrifol am gynhyrchu deunydd pacio, megis bagiau papur kraft trwm, sefydlu system newydd â chystadleurwydd uwch o ran ansawdd a chost, a chryfhau ei fanteision masnachol drwy gydol y broses gweithgynhyrchu gyfan, o gynhyrchu papur sylfaen i brosesu bagiau papur.