Cartref > Newyddion > Cynnwys

Cynllun Silff Arddangos Papur Cyfleustra a Ddefnyddir yn Gyffredin

Nov 21, 2019

Mantais cynllun silff delltog yw bod. Yn dyfeisio awyrgylch garw ond pwerus. Mae'r eiliau wedi'u cynllunio i wneud defnydd llawn o'r gofod yn ôl y galw am lif teithwyr. Ar ôl safoni silff y cynnyrch i setlo'r cwsmer yn hawdd nodi'r categori cynnyrch a lledaenu nodweddion er mwyn eu prynu'n hawdd. Gall dewis silffoedd safonedig arbed arian. Hwyluso'r cydweithrediad hapus rhwng gweithredwyr a chwsmeriaid i symleiddio gwaith trin a diogelwch cynnyrch.


Cynllun ynys silffoedd siopau cyfleustra cynllun ynys silffoedd siopau cyfleustra yw'r dull o roi'r silffoedd yng nghanol yr adeilad busnes mewn ynysoedd ar wahân. Defnyddir y math hwn o ddull yn gyffredinol yn y siop adrannol neu'r siop fonopoli yw'r cynhyrchion pwysicaf weithiau'n cael ei drefnu fel mater o ffaith.


image

image


Gall mantais cynllun ynys silff siopau cyfleus wneud defnydd llawn o'r ardal fusnes yn achos carthu defnyddwyr y defnydd o nodweddion adeiladu i osod mwy o silffoedd cynnyrch. Gall mabwysiadu cynlluniau ynys o wahanol siapiau addurno a harddu adeiladau busnes. Mae'r amgylchedd yn gyforiog o newidiadau galluogi defnyddwyr i ychwanegu hoffterau siopa. Mae galw defnyddwyr anfodlon am gynnyrch brand penodol yn atyniad cryf i gyflenwyr brand.


Mae silffoedd siopau cyfleus yn y math o weithgaredd rhoi silffoedd siopau cyfleustra yn y math o weithgaredd a roddir yn gwsmer cyfleus fel man cychwyn y byddai'n ceisio arddangos cynhyrchion o'r terfyn uchaf o flaen silffoedd y siop gyfleustra i roi mantais cynllun y siop gyfleustra. mae'r math o weithgaredd cyfforddus yn sensitif iawn i gwsmeriaid trwy bob silffoedd siopau cyfleustra mewn siopau ar hap neu ddodrefn, gall awyrgylch mwy cytûn hyrwyddo excitatory cwsmeriaid sy'n prynu hwyluso cwsmeriaid i ddarllen yn gyffyrddus na fydd teimlad eiddgar yn digwydd.